071-2407021 / 06-46198861   |   info@leidencanalcruises.nl   |   Volg ons op social media     facebook_icon

Theater Cruise ‘Goeie Mie’

knot
facebook_icon

Theatervaart Goede Mie

Leiden Canal Cruises  biedt een unieke historische “Theaterrondvaart” door de Leidse binnenstad aan. Deze rondvaart is niet alleen geschiedkundig interessant maar heeft tevens een erg humoristische ondertoon. Ideaal om Leiden van een andere kant te leren kennen.

Onze “gids” is in de rol gekropen van de overbuurvrouw van Maria Catharina Swanenburg, beter bekend als “Goeie Mie”. Deze Leidse Gifmengster (9 september 1839 – 11 april 1915) was Nederlands eerste seriemoordenaar. “Goeie Mie” bracht haar leven voornamelijk door in arme Leidse wijken, waar ze de zieken verzorgde. Zij stond goed te boek in Leiden. Maar terwijl ze ouderen en zieken onder haar vleugels nam, sloot ze ook begrafenisfondsen en verzekeringen af op hun levens. Haar buurvrouw heeft alles van dichtbij meegemaakt en vertelt u graag over haar ervaringen met die gemene overbuurvrouw “Goeie Mie”. Wilt u mee weten over dit bloeddorstige en humoristische verhaal? Boekt u dan deze rondvaart die u op veel plekken in Leiden centrum kunt laten starten.

  • Kosten € 13,50 per persoon + € 10,00 euro voor de rondvaart
  • Minimum van 10 personen. Bij minder dan 10 personen betaald u de prijs van 10 personen
  • Tijdsduur maximaal 1,5 uur
facebook_icon

Good Mie

Leiden Canal Cruises offers a unique historical “Theater Tour” through the city center of Leiden. This cruise is not only historically interesting but also has a very humorous undertone. Ideal to get to know Leiden from a different angle.

Our “guide” has crept into the role of the neighbor of Maria Catharina Swanenburg, better known as “Goeie Mie”. This Leidse Gifmengster (9 September 1839 – 11 April 1915) was the first Dutch serial killer. “Goeie Mie” spent her life mainly in poor Leiden neighborhoods, where she cared for the sick. She was well booked in Leiden. But while she took the elderly and sick under her wing, she also closed funeral funds and insurances on their lives. Her neighbor has experienced everything from close by and is happy to tell you about her experiences with that vicious neighbor “Goeie Mie”. Would you like to know more about this bloodthirsty and humorous story? Then book this cruise that you can start at many locations in Leiden center.

  • Costs € 13.50 per person + € 10.00 for the cruise
  • Minimum of 10 people. With less than 10 people you pay the price of 10 people
  • Duration up to 1.5 hours

 

071-2407021 / 06-46198861